Heggland Heilte AS er nasjonal leverandør av innredning til storkjøkken. Vi har opparbeidet oss stor kunnskap innen storkjøkken og vet hva som er viktig ved en leveranse. Gode løsninger forandrer hele miljøet. Ferdig monterte storkjøkken gir hensiktsmessige og gode lokaler for de som arbeider der, Heggland Heiltre AS ønsker å delta aktivt ved en forespørsel på innredning til storkjøkken. Vi har som mål at alle våre kunder skal føle begeistring over den totale kvaliteten de får hos oss. Med det tenker vi på evnen til å være kreativ, ideskapende, engasjerende og ansvarsbevisst.

Alt fra at innredningskonstruksjonene må kooridneres med øvrige fag innenfor fastsatte rammevilkår, lover og regler, til at det skal være en god og behagelig løsning som skaper trivsel. Dette kan vi.

  • Benker
  • Hyller
  • Reoler
  • Skap
  • Skuffer
  • Utstyr på hjul

Vårt team er dyktig og motiverte og ønsker deg som kunde velkommen til et profesjonelt samarbeid på storkjøkken.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vår kunnskap og erfaring er din trygghet
Referanser Innredning Storkjøkken